•                                 
 •        
 •                                   
 •         
 •                                   
 •        
 •                                   
 •         
 •                                   
 •        
 •                                   
 •        
 •                                   
 •        
 •                                   
 •         
      

Křesťanská sportovní organizace

Jednota Brno - Obřany

Orel

Orel je křesťanská sportovní organizace s více než devadesátiletou tradicí. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. V současné době má v České republice okolo 17 000 členů. Cílem Orla je výchova (nejen) dětí a mladých lidí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je férový a ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Krom sportovní činnosti Orel pořádá také četné akce kulturní apod. Více informací viz ústřední stránky Orla.

Jednota Brno-Obřany

Obřanská jednota Orla měla k 31.12.2016 137 aktivních členů, z toho 50 dětí ve věku 6-18 let. Angažuje se v mnoha různých sportovnních aktivitách, jako je stolní tenis (soutěž BREST), běh (OBL), odbíjená, florbal, aerobik nebo pilates. Krom toho spravuje jednota obřanskou Orlovnu, což je multifunkční budova s tělocvičnou, hostincem, divadelním zázemím, hudebními zkušebnami i obytnými a kancelářskými prostorami k pronájmu. Zde krom pravidelných sportovních tréninků a kulturních akcí (folklorní celky Šafrán a Šafránek, klub důchodců) pořádáme také větší akce jako Ingerleho pohár ve stolním tenise, běžecký Obřanský Kross, výstavka vín či amatérská divadelní představení.

Dokumenty

Výroční zpráva za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

Rozvaha z roku 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Partneři