V jednotě působí pod vedením manželů Slaninových a paní Jančařové jako korepetitorky dětský folklorní soubor Šafránek, nácviky má každý čtvrtek. Po covidových restrikcích v minulých letech měl soubor více příležitostí k vystupování, např. za značného zájmu veřejnosti vystupoval na Obřanských hodech, dále na Obřanském jarmarku, na akcích ZŠ Hamry, obřanských hasičů, na výstavě vín, na fašanku a na akcích pro seniory. V červnu 2022 se Šafránek zúčastnil na dětského folklorního festivalu v Moravském Písku. Soubor za podpory ÚMČ postupně doplňuje krojové vybavení. Společně s rodiči dětí každoročně pořádáme dětský maškarní karneval.