Orel

Orel je křesťanská sportovní organizace s více než devadesátiletou tradicí. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. V současné době má v České republice okolo 20 000 členů. Cílem Orla je výchova (nejen) dětí a mladých lidí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka – sportu, který je férový a ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Krom sportovní činnosti Orel pořádá také četné akce kulturní apod. Více informací viz ústřední stránky Orla.

Jednota Brno-Obřany

Obřanská jednota Orla měla k 31.12.2022 186 aktivních členů, z toho 70 členů ve věku do 18 let. Angažuje se v mnoha různých sportovních aktivitách, jako je stolní tenis (soutěž BREST), běh (OBL), odbíjená, florbal, jóga nebo pilates. V jednotě působí pod vedením sestry Lenky Slaninové dětský folklorní soubor Šafránek. Krom toho spravuje jednota obřanskou orlovnu, což je multifunkční budova s tělocvičnou, hostincem, divadelním zázemím, hudební zkušebnou i obytnými a kancelářskými prostorami k pronájmu. Zde krom pravidelných sportovních tréninků a kulturních akcí (spolupráce s folklorními soubory Šafrán a Lučina, klub důchodců) pořádáme také větší akce jako Ingerleho pohár ve stolním tenise, běžecký Obřanský Kross, Orelský kvíz, Novoroční koncert či amatérská divadelní představení.

Dokumenty

Průběžná zpráva o činnosti k 31.8.2023

Partneři

nsa-1
brno-1